Private Label

Interested in becoming a kombucha vendor under your own label?

SIA "LKOM", 40103786427
Maksājumus nodrošina
SIA „LKOM" ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2018/126 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par atbalsta saņemšanu saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Starpatautiskās konkurētspējas veicināšana".
LIAA logo